English | French | Spanish | Deutch
0363-401419 / 0742 984 664 aripidecopil@gmail.com

Impreuna le putem schimba viitorul

Doneaza 2%

 Oricine poate sa ajute!

Conform Legii 571/2003, contribuabilii persoane fizice pot să direcționeze către o asociație non profit 2% din impozitul pe venit plătit (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.

Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv.

Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, în contul organizației nonprofit, a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective.

Suma care revine NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este directionată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.

Declarația 230  pentru cei care au venituri din salarii

Declaratia 200  privind veniturile realizate din Romania – pentru cei cu venituri din alte surse, adică:

Activități independente;

Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținator legal;

Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Multumim!

 

Descarca Formularul 230